https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/issue/feed Studia Europaea Gnesnensia 2021-11-26T10:26:06+01:00 prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk historiador@poczta.onet.pl Open Journal Systems <p>Studia Europaea Gnesnensia&nbsp; to czasopismo o zasięgu lokalnym, narodowym i międzynarodowym. Tematyka poruszana na jego łamach koncentruje się wokół szeroko rozumianej kultury europejskiej bez ograniczeń chronologicznych i problemowych.&nbsp; Obszary badawcze poruszane w tekstach publikowanych w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia można zawrzeć w następujących słowach-kluczach: korzenie Europy, historia i kultura Europy, tożsamość Europy, idea Europy. Głównym celem czasopisma jest rzetelna debata nad&nbsp; szeroko rozumianą kulturą europejską. Od 2021 roku czasopismo jest rocznikiem (publikujemy jeden numer w ciągu roku).</p> <p>Artykuły, artykuły recenzyjne, recenzje i polemiki publikowane na&nbsp; łamach naszego czasopisma obejmują takie dyscypliny naukowe jak: historia, historia sztuki, archeologia, architektura i urbanistyka, filozofia, językoznawstwo, etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, literaturoznawstwo, nauko o mediach, nauki o poznaniu i komunikacji, nauki o polityce, prawo.</p> <p>Publikujemy teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim.</p> <p>prof. UAM dr hab. Mateusz Jaeger</p> <p>Dyrektor Instytutu Kultury Europejskiej UAM</p> <p><strong>Polityka otwartego dostępu</strong></p> <p>Czasopismo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do wszystkich swoich treści zgodnie z zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania opublikowanych w czasopiśmie artykułów (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach z podaniem linku do utworu ze strony czasopisma oraz numeru DOI artykułu.</p> <p>&nbsp;</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/seg/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/seg/issue/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/seg/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>CEJSH; <a href="https://kanalregister.hkdir.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action;jsessionid=c-o6Y5u+iZimAb0TvAEF2Q-+.undefined?id=502851" target="_blank" rel="noopener">ERIH PLUS</a>; INDEX COPERNICUS; Google Scholar; WorldCat</p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:</strong></div> <div class="oczasopismie"><strong>Ministerstwo Edukacji i Nauki (2021): 20 punktów</strong></div> <div class="oczasopismie"> <p><img src="/public/piotr/ikonki/gs_2.png" alt=""><br><img src="/public/piotr/ikonki/ic_72_37.png" alt=""></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/index">10.14746/seg</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>ISSN: </strong>2082-5951&nbsp; <strong>&nbsp;E-ISSN&nbsp; </strong>2720-7145</div> <div class="oczasopismie"><strong>LICENCJA:</strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license"><img style="border-width: 0;" src="https://i.creativecommons.org/l/by/4.0/88x31.png" alt="Licencja Creative Commons"></a><br>Artykuły publikowane w czasopiśmie Studia Europaea Gnesnensia dostępne na <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" rel="license">licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe</a>.&nbsp;</div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie"><strong>WYDAWCA: </strong></div> <div class="oczasopismie"><a href="https://press.amu.edu.pl/">Wydawnictwo Naukowe UAM</a></div> <div class="oczasopismie">Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu&nbsp;&nbsp;</div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> <div class="oczasopismie">&nbsp;</div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/30178 Spis treści 2021-11-26T10:26:06+01:00 . . pressto@amu.edu.pl <p>Spis treści</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29955 W poszukiwaniu rzymskości, rec. książki: Walburg Boppert, Christine Ertel, Die Gräberstraße von Mainz-Weisenau. Eine italische Gräberstraße des 1. Jhs. n. Chr im römischen Mainz 2021-11-18T13:52:41+01:00 Leszek Mrozewicz moesia@amu.edu.pl <p>W poszukiwaniu rzymskości, rec. książki: Walburg Boppert, Christine Ertel, Die Gräberstraße von Mainz-Weisenau. Eine italische Gräberstraße des 1. Jhs. n. Chr im römischen Mainz</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29956 O Polaku opisującym Włochy po francusku. Dzieło Bernarda Potok- kiego wznowione po 195 latach, rec. książki: Bernard Potocki, Voyage dans une partie de l’Italie 2021-11-18T13:52:39+01:00 Grzegorz Kubacki kubacki.grzegorz@interia.pl <p>O Polaku opisującym Włochy po francusku. Dzieło Bernarda Potockiego wznowione po 195 latach, rec. książki: Bernard Potocki, Voyage dans une partie de l’Italie</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Grzegorz Kubacki https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29957 Opowieści niesztampowe – o futbolu na poważnie, rec. książki: Kopalnia. Sztuka futbolu 5 2021-11-18T13:52:36+01:00 Bartłomiej Najtkowski bartasnajtkowski98@gmail.com <p>Opowieści niesztampowe – o futbolu na poważnie, rec. książki: Kopalnia. Sztuka futbolu 5</p> <p>&nbsp;</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Bartłomiej Najtkowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29958 Wpływ imigracji na współczesną Francję – reperkusje zjawiska, rec. książki: Ludwika Włodek, Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji 2021-11-18T13:52:34+01:00 Bartłomiej Najtkowski bartasnajtkowski98@gmail.com <p>Wpływ imigracji na współczesną Francję – reperkusje zjawiska, rec. książki: Ludwika Włodek, Gorsze dzieci Republiki. O Algierczykach we Francji</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Bartłomiej Najtkowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29960 Maradona bez maski, rec. książki: Jimmy Burns, Maradona. Ręka Boga 2021-11-18T13:52:33+01:00 Filip Kubiaczyk felipe79@amu.edu.pl <p>Maradona bez maski, rec. książki: Jimmy Burns, Maradona. Ręka Boga</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Filip Kubiaczyk https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29961 Willkommen in den erworbenen Ländern, rec. książki: Karolina Kuszyk, Poniemieckie 2021-11-18T13:52:30+01:00 Artur Kamczycki arthkam@interia.pl <p>Willkommen in den erworbenen Ländern, rec. książki: Karolina Kuszyk, Poniemieckie</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Artur Kamczycki https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29962 Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Partenonie, ale baliście się zapytać; rec. książki: Mary Beard, Partenon 2021-11-18T13:52:27+01:00 Magdalena Maciudzińska-Kamczycka magabi2@interia.pl <p>Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o Partenonie, ale baliście się zapytać; rec. książki: Mary Beard, Partenon</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Magdalena Maciudzińska-Kamczycka https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29963 O migracji żydów rosyjskojęzycznych do Niemiec, rec. książki: Joseph Cronin, Russian-Speaking Jews in Germany’s Jewish Communities, 1990–2005 2021-11-18T13:52:25+01:00 Kamil Pietrasik kamilpietrasik@interia.pl <p>O migracji żydów rosyjskojęzycznych do Niemiec, rec. książki: Joseph Cronin, Russian-Speaking Jews in Germany’s Jewish Communities, 1990–2005</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Kamil Pietrasik https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29964 36 x Rembrandt – wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie w świetle wybranych ekspozycji rocznicowych 2021-11-18T13:52:21+01:00 Maciej Dariusz Kossowski m.kossowski@uw.edu.pl <p>36 x Rembrandt – wystawa na Zamku Królewskim w Warszawie w świetle wybranych ekspozycji rocznicowych</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Maciej Dariusz Kossowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29950 Krew i kurzawa w greckiej historiografii klasycznej albo o zmarginalizowanych elementach Homerowego opisu pola bitwy 2021-11-18T14:02:47+01:00 Lucyna Kostuch l.kostuch@wp.pl <p>Contemporary historians believe that Greek historiography emerging on the eve of the classical period adopted numerous elements from the Homeric description of battle scenery. The aim of this paper is to analyze the earliest historical works while looking for the blood and dust, the two greatly important attributes of the Homeric world of warfare. However, it turns out that blood and dust, so intimately associated with the portrayal of the physical site of battle in Homer, did not become a per- manent element in the historical accounts of military clashes in Greek historiography, even though it was an inevitable component of the military experience of historians and their readers.</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Lucyna Kostuch https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29951 Od współpracy miast do współpracy akademickiej – przykład Państwowego Uniwersytetu im. Pawła Tyczyny w Humaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Instytut Kultury Europejskiej UAM) 2021-11-23T09:49:37+01:00 Katarzyna Jędraszczyk jedra@amu.edu.pl Igor Krywoszeja kii1969@mail.ru <p>The article describes various aspects of academic cooperation between two universities: the Pav- lo Tychyna Uman State Pedagogical University (Ukraine) and the Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), especially the AMU Institute of European Culture in Gniezno (formerly the Euro- pean College, Adam Mickiewicz University). The description of the scientific, cultural and teaching activities of both centers suggests a model of cooperation built on the basis of regular grassroots activity.</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Katarzyna Jędraszczyk, Igor Krywoszeja https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29952 „Ekstaza” czy „admiracja”? Ikonografia obrazu św. Franciszka z Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach w kontekście wymowy wybranych płócien z serii franciszkańskiej El Greca 2021-11-18T13:52:46+01:00 Maciej Dariusz Kossowski m.kossowski@uw.edu.pl <p>The widely adopted title of “Ecstasy of St Francis”, a painting at the Diocesan Museum in Siedlce, was introduced in literature in 1966 based on the typology developed by José Gudiol. The designa- tion continues to be used until today. However, the significance and the purport of the title has not been confronted with the representation, especially given the current knowledge about its details. No attention has been paid so far to the nature of the stigmata, nor have any conclusions been drawn from the arrangement of the fingers or the depiction of bone remains, their pattern and placement. An analysis of those motifs changes the previous interpretation of what the work seeks to convey. The paper also cites arguments in favour of amending the current dating, from 1578-80 to the early seventeenth century.</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Maciej Dariusz Kossowski https://pressto.amu.edu.pl/index.php/seg/article/view/29954 Informative and cultural space as a factor of modern formation of nation in Ukraine 2021-11-18T13:52:44+01:00 Orest Krasiwski krasivski@ukr.net Nadiia Pidberezhnyk n.pidberezhnyk@ukr.net <p>The article analyzes the challenges to the Ukrainian nation-building and national security of Ukraine in the informative and cultural sphere at the present stage. Consequently, the author high- lights the problems of linguistic self-identification of Ukrainians, the functioning of the informative and cultural space as well as its impact on the formation of Ukrainian national consciousness are highlighted. Also, the paper determines the threats in the information sphere in the context of Rus- sia’s hybrid war against Ukraine and examines the formation of national consciousness through the system of national and patriotic education in Ukraine. The priorities of the state language policy, state policy in the information sphere and national-patriotic education in Ukraine at the present stage are defined in order to ensure the formation of the Ukrainian national consciousness and the Ukrainian civil nation, countering the challenges to the national security of Ukraine.</p> 2021-06-15T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Orest Krasiwski, Nadiia Pidberezhnyk