Pressto.

Nagłowek strony

Studia Germanica Posnaniensia

Baner

OPIS CZASOPISMA
Rocznik Studia Germanica Posnaniensia utworzony został w Instytucie Filologii Germańskiej UAM w roku 1971. Czasopismo ma zasięg międzynarodowy. Publikuje artykuły w języku niemieckim, polskim i angielskim z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa germanistycznego oraz wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego. Jest dostępne we wszystkich większych bibliotekach we wszystkich krajach niemieckojęzycznych, USA i Kanadzie.

INDEKSOWANE W:

INDEX COPERNICUS; WorldCat; Google Scholar

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:DOI: 10.14746/sgp
ISSN: 0137-2467
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2015 R. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

39517

Aktualności

 

Skład zepołu redakcyjnego do końca 2016 roku

 

Zespół redakcyjny funkcjonuje od stycznia 2017 w składzie podanym na stronie. Do końca roku 2016 skład zespołu redakcyjnego wyglądał następująco: 

Redaktor naczelnyChefredaktion: Prof. dr hab. Czesław Karolak (UAM)

Komitet Naukowy/Wissenschaftlicher Beitrat:

Prof. dr hab. Włodzimierz Bialik (UAM)
Prof. UAM dr hab. Andrzej Denka (UAM)
Prof. UAM dr hab. Joanna Drynda (UAM)
Prof. dr hab. Roman Dziergwa (UAM)
Prof. Dr. Ludwig M. Eichinger (Institut für Deutsche Sprache, Mannheim)
Prof. Dr. Hubertus Fischer (Universität Hannover)
Prof. dr hab. Czesław Karolak (UAM)
Prof. UAM dr hab. Jerzy Kałążny (UAM)
Prof. dr hab. Stefan H. Kaszyński (UAM)
Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk (UAM)
Prof. UAM dr hab. Łukasz Musiał (UAM)
Prof. UAM dr hab. Kazimiera Myczko (UAM)
Prof. dr hab. Hubert Orłowski (UAM)
Prof. dr hab. Jan Papiór (UAM)
Prof. UAM dr hab. Sławomir Piontek (UAM)
Prof. dr hab. Edyta Połczyńska (UAM)
Prof. Dr. Brigitte Schulze (Universität Mainz)
Prof. UAM dr hab. Beate Sommerfeld (UAM)
Prof. UAM dr hab. Janusz Taborek (UAM)
Prof. Dr. Karl Wagner (Universität Zürich)
Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowiak (UAM)
Prof. UAM dr hab. Maria Wojtczak (UAM)

 
Opublikowane: 2017-06-22
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo