Walkowiak, Maciej. 2013. „Ernst Jünger: Publicystyka Polityczna 1919–1936 [Die Politische Publizistik 1919–1936]”. Studia Germanica Posnaniensia, nr 34 (styczeń):191-92. https://doi.org/10.14746/sgp.2013.34.14.