Grzywacz, Małgorzata. „Friedrich Schlegels Gedanken über Polen”. Studia Germanica Posnaniensia, t. 20, październik 2018, s. 3-7, doi:10.14746/sgp.1993.20.01.