Myczko, Kazimiera. „Transfer Im Fremdsprachenunterricht Aus Didaktischer Sicht”. Studia Germanica Posnaniensia, nr 33, styczeń 2013, s. 89-99, doi:10.14746/sgp.2013.33.08.