Grzywacz, Małgorzata. „Friedrich Schlegels Gedanken über Polen”. Studia Germanica Posnaniensia 20 (październik 29, 2018): 3–7. Udostępniono czerwiec 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp/article/view/15837.