Kątny, Andrzej. „Bibliographie Zur Deutsch-Polnischen Konfrontation”. Studia Germanica Posnaniensia 11 (październik 29, 2018): 141–162. Udostępniono czerwiec 6, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp/article/view/16136.