Myczko, Kazimiera. „Transfer Im Fremdsprachenunterricht Aus Didaktischer Sicht”. Studia Germanica Posnaniensia, no. 33 (styczeń 1, 2013): 89–99. Udostępniono czerwiec 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sgp/article/view/2603.