[1]
Pacanowska, R. 2019. Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs’ cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192. Studia Historiae Oeconomicae. 37, (Dec. 2019), 244-251. DOI:https://doi.org/10.2478/sho-2019-0012.