Pacanowska, R. (2019). Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs’ cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192. Studia Historiae Oeconomicae, 37, 244-251. https://doi.org/10.2478/sho-2019-0012