PACANOWSKA, R. Poczet polskich przedsiębiorców [Polish entrepreneurs’ cluster] (2018). Wydawnictwo Magam, Biblioteka Warsaw Enterprise Institute, Warszawa, pp. 192. Studia Historiae Oeconomicae, v. 37, p. 244-251, 31 Dec. 2019.