[1]
Raś, M. 2016. Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu. 9, 1 (grudz. 2016), 23–36. DOI:https://doi.org/10.14746/skfu.2015.9.1.02.