Raś, M. (2016). Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu, 9(1), 23–36. https://doi.org/10.14746/skfu.2015.9.1.02