Raś, Maciej. 2016. „Wolicjonalne Mechanizmy Inicjowania Ruchu”. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu 9 (1):23-36. https://doi.org/10.14746/skfu.2015.9.1.02.