Raś, M. (2016) „Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu”, Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, 9(1), s. 23–36. doi: 10.14746/skfu.2015.9.1.02.