Szczepanowski, R., Folwarczny, M. i Kozłowski, R. (2015) „Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego”, Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu, 9(1), s. 37–47. doi: 10.14746/skfu.2015.9.1.03.