[1]
M. Raś, „Wolicjonalne mechanizmy inicjowania ruchu”, skfu, t. 9, nr 1, s. 23–36, grudz. 2016.