[1]
R. Szczepanowski, M. Folwarczny, i R. Kozłowski, „Neuronalne korelaty świadomego uczenia się bodźców słuchowych w paradygmacie różnicowania bodźca odstającego”, skfu, t. 9, nr 1, s. 37–47, grudz. 2015.