Raś, M. „Wolicjonalne Mechanizmy Inicjowania Ruchu”. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu, t. 9, nr 1, grudzień 2016, s. 23-36, doi:10.14746/skfu.2015.9.1.02.