Szczepanowski, Remigiusz, i in. „Neuronalne Korelaty świadomego Uczenia Się bodźców słuchowych W Paradygmacie różnicowania Bodźca odstającego”. Studia Z Kognitywistyki I Filozofii Umysłu, t. 9, nr 1, grudzień 2015, s. 37-47, doi:10.14746/skfu.2015.9.1.03.