Raś, Maciej. „Wolicjonalne Mechanizmy Inicjowania Ruchu”. Studia z Kognitywistyki i Filozofii Umysłu 9, no. 1 (grudzień 15, 2016): 23–36. Udostępniono luty 7, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/skfu/article/view/9996.