https://pressto.amu.edu.pl/index.php/skfu/issue/feed Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu 2019-10-13T23:56:35+02:00 Andrzej Klawiter klawiter@amu.edu.pl Open Journal Systems <p class="oczasopismie"><strong>OPIS CZASOPISMA</strong><br>Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu są czasopismem internetowym poświęconym zagadnieniom umysłu, jego funkcji i biologicznych podstaw. Publikujemy artykuły pisane z perspektywy szeroko rozumianej kognitywistyki lub reprezentujące podejście właściwe filozofii, psychologii, logice lub neuronauce. W czasopiśmie ukazują się dotąd nie publikowane artykuły o postaci koncepcyjnych rozpraw z wyraźnie zaznaczoną tezą autora, sprawozdania z badań empirycznych, przeglądy badań i stanowisk, recenzje książek z dziedziny badań nad umysłem i mózgiem.</p> <ul class="oczasopismie"> <li class="show"><a href="/index.php/skfu/about">POLITYKA FUNKCJONOWANIA CZASOPISMA</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/skfu/issue/view/current">AKTUALNY NUMER</a></li> <li class="show"><a href="/index.php/skfu/issue/archive">ARCHIWUM</a></li> </ul> <!--<div class="oczasopismie"><strong>INDEKSOWANE W:</strong> <p>INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL - IC JOURNALS MASTER LIST; EBSCO PUBLISHING; SCOPUS - (2011-2012); ERIH - (2007-2014); ERIH PLUS; CSA LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS; CEJSH.</p></div>--> <div class="oczasopismie"><strong>WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA: </strong> <p><img src="/public/piotr/ikonki/mnisw_4.png" alt=""><!--<br /><br /> <img src="/ojs_3/public/piotr/ikonki/ic_6_87.png" alt="" />--></p> </div> <div class="oczasopismie"><strong>DOI: </strong><a href="https://pressto.amu.edu.pl/index.php/skfu/index">10.14746/skfu</a></div> <div class="oczasopismie"><strong>e-ISSN: </strong>2082-7083 <!--<strong>e-ISSN: </strong>2084-4158--></div> <div class="oczasopismie"><strong>LICENCJA CREATIVE COMMONS: </strong> <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.pl"><img src="/public/piotr/cc/by_nc_nd.png" alt="CC_by--nc-nd/4.0" border="0"></a></div> https://pressto.amu.edu.pl/index.php/skfu/article/view/19987 Narzędzia badania skuteczności tłumienia myśli 2019-10-13T23:56:35+02:00 Aneta Niczyporuk aneta.niczyporuk@uwb.edu.pl <div>Badania nad tłumieniem myśli mają na celu ustalenie, czy osoba pragnąca pozbyć się ze świadomości pewnych treści, jest w stanie to zrobić. Wyniki tych badań wydają się sprzeczne: część wskazuje na skuteczność tłumienia myśli, a część na jego paradoksalne następstwa. Rozbieżność wyników może być spowodowana wykorzystaniem odmiennych narzędzi pomiaru, tworzących różne warunki dla tłumienia lub wiążących się z działaniem innych zmiennych zakłócających. Przedmiotem artykułu jest przegląd używanych metod badania skuteczności tłumienia myśli wraz z analizą ich trafności wewnętrznej i zewnętrznej.</div> 2017-10-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2019 Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu https://pressto.amu.edu.pl/index.php/skfu/article/view/19988 Beginnings of Human Reasoning: Manifestations of Induction, Deduction and Abduction in Hominid Activities 2019-10-13T23:56:35+02:00 Dawid Ratajczyk dr18464@amu.edu.pl <div><div>Reasoning is a significant feature of humans and it might be one of the main reasons for their evolutionary success. Reasoning is a broad concept and can be divided into types (according to a classification system). Logical classifications propose to distinguish inductive, deductive and abductive reasoning.</div><div>I try to investigate at which point of human evolution particular types of reasoning arose and why. The study presents deliberation on changes in human lifestyle and their impact on reasoning. It also presents possible hominid activities, which evidence usage of different types of reasoning at different stages of human evolution. Early stages (passive scavengers) suggest no need for creative reasoning. It seems induction was sufficient for hominids to perform their activities. However, some strategies of food foraging applied by hunter-gatherers suggest the usage of abductive reasoning. Social interactions need transitive reasoning to occur and this is an indication of deductive reasoning. I put forward a hypothesis that abduction is necessary to create beliefs, so the ability to abduct arose when humans started to consider afterlife at the latest. I also suggest that abductive reasoning is one of the newest achievements in human evolution.</div></div> 2017-10-13T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2019 Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu