Wróć do szczegółów artykułu Aggersborg. The Viking-Age settlement and fortress, red. Else Roesdahl, Søren M. Sindbæk, Anne Pedersen, David M. Wilson. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, t. 82, Højbjerg: Jysk Arkæologisk Selskab 2014, ss. 478.
Pobierz