[1]
Bohr, M. 2015. Szkieletowe groby późnej fazy kultury przeworskiej z Czeladzi, pow. górowski. Uwagi o obrządku pogrzebowym kultury przeworskiej na Dolnym Śląsku. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 56 (sty. 2015), 183-196. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.9.