[1]
Janowski, A. i in. 2015. Nyckelharpa z Wolina. Przyczynek do historii instrumentów strunowych w średniowiecznej Europie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 56 (sty. 2015), 215–230. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.11.