[1]
Krahel, M. 2018. Atypowe zabytki szkutnictwa wczesnośredniowiecznego ze stanowiska 3 w Wolinie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 56 (sty. 2018), 231–255. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2015.56.12.