[1]
Mazuch, M. 2007. Findings about the early medieval fortification of the Mikulčice – Valy acropolis. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 55 (sty. 2007), 7–65. DOI:https://doi.org/10.14746/sa2014LV.1.