[1]
Kara, M. 2014. The conquest involving Viking war-bands in the process of the Piast State formation. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 55 (sty. 2014), 125–143. DOI:https://doi.org/10.14746/sa2014LV.3.