[1]
Sikora, J. 2018. O interpretacji etnicznej wczesnośredniowiecznych pochówków elitarnych. Skandynawowie w państwie pierwszych Piastów i na Pomorzu?. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 54 (cze. 2018), 61–96.