[1]
Janowski, A. i Zamelska-Monczak, K. 2016. Sacrum – profanum. Dwa żywoty misy mosiężnej z Santoka. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 57 (sty. 2016), 199–219. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2016.57.9.