[1]
Gruszka, B. i Kara, M. 2018. Wybrane znaleziska ceramiki o cechach warsztatowych ze starszych faz wczesnego średniowiecza z południowo-zachodniej Wielkopolski i południowo-wschodniej części ziemi Lubuskiej w świetle badań specjalistycznych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 54 (cze. 2018), 241-265.