[1]
Jankowski, A. 2018. Kilka uwag o odważniku z domniemanym znakiem runicznym znalezionej na Górze Chełmskiej w Koszalinie. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 54 (cze. 2018), 267-273.