[1]
Pawlak, E. i Wawrzyniak, P. 2018. Badania w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rąbiniu, pow. kościański. Przyczynek do studiów nad sakralną architekturą romańską w Polsce. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 58 (cze. 2018), 137–158. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.9.