[1]
Kara, M. 2018. Multidyscyplinarna konferencja naukowa w Poznaniu „Od archeologii Józefa Kostrzewskiego do współczesnych nauk o przeszłości społecznej”. Przegląd poruszonej problematyki. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 58 (cze. 2018), 179–188. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2017.58.12.