[1]
Kara, M., Michałowski, A. i Rębkowski, M. 2019. Profesora Władysława Łosińskiego wkład w polską archeologię wczesnego średniowiecza, czyli przyczynek do szkicu o pokoleniu archeologów okresu badań „Milenijnych”. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 59 (luty 2019), 9-19. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.1.