[1]
Jöns, H. i Kowalska, A.B. 2019. Z badań nad obecnością skandynawów na południowym wybrzeżu Bałtyku w początkach średniowiecza. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 59 (luty 2019), 117–128. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.5.