[1]
Musin, A. 2019. The rise of Novgorod revisited. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 59 (luty 2019), 167-196.