[1]
Chudziak, W. 2019. Omnes viae Albam ducunt. Z badań nad pograniczem pomorsko-wielkopolskim we wczesnym średniowieczu. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 59 (luty 2019), 197–222. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2018.59.9.