[1]
Domański, G. 2020. Ze studiów nad dziejami klasztoru Kanoników Regularnych na górze Ślęży. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 60 (sty. 2020), 239–254. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.9.