[1]
Sawicka, J. 2020. Późnośredniowieczne naczynia z Międzyrzecza. Przyczynek do studiów nad pochodzeniem i użytkowaniem wyrobów szklanych. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 60 (sty. 2020), 371–392. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2019.60.15.