[1]
Krzyżanowska, M. 2020. ŹRÓDŁA PISANE I ARCHEOLOGICZNE A POSTRZEGA NIE ORGA NIZA CJI PRODUK CJI SZK ŁA RZYMSKIEGO W LITERATURZE POLSKIEJ. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 61 (lis. 2020), 67–84. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.6.