[1]
Strobin , A. i Strobin, J. 2020. ZAB YTKI ZE STOPÓW MIEDZI Z CMENTARZYSKA SKA NDYNAWSKIEGO W B RZYNIE, POW. PUCKI, W ŚWIETLE ANAL IZ METAL OZNAWCZYCH. UWAG I NAD SPOSOBEM POZYSKIWANIA SUROWCA W OKRESIE WĘDRÓWEK LU DÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 61 (lis. 2020), 85-100. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.7.