[1]
BANASZAK, D. i TABAKA, A. 2020. ŚLADY WIERZEŃ POGAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE ZNALEZISK Z OSTROWA LEDNICKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 61 (lis. 2020), 117–134. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.9.