[1]
Teska, M. 2020. MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE „TYPOLOGIA DZIEJÓW – DZIEJE W TYPOLOGII. POSTRZEGANIE ŚWIATA MŁODSZEGO OKRESU PRZEDRZYMSKIEGO W 100 LAT PO DIE OSTGERMANISCHE KULTUR DER SPÄTLATENEZEIT JÓZEFA KOSTRZEWSKIEGO”, POZNAŃ 28-29 LISTOPADA 2019 ROKU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 61 (lis. 2020), 213–215. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.13.