[1]
Grzesik, R. 1. KOMISJA WCZESNYCH DZIEJÓW SŁOWIAN IM. PROFESOR A GERARDA LABUDY PRZYMIĘDZYNARODOWYM KOMITECIE SLAWISTÓW. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 61 (1), 217-222. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2020.61.14.