[1]
Pawlicki, J.K. 2021. NOŻE WOLUTOWE – O FUNKCJI I POCHODZENIU ZAGADKOWYCH PRZEDMIOTÓW W KULTURZE SŁOWIAŃSKIEJ. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 62 (lis. 2021), 71-106. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.4.