[1]
Machajewski, H. 2021. W KWESTII POCZĄTKÓW WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA W REJONIE NIECKI JEZIOR BNIŃSKICH. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 62 (lis. 2021), 107–114. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.5.