[1]
Sawicka, J. 2021. WCZESNOŚREDNIOWIECZNY SZKLANY PACIOR Z KRUSZWICY. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 62 (lis. 2021), 217–232. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.10.