[1]
Pawlak, P. 2021. STUDIA NAD STRATYGRAFIĄ I POZIOMAMI ARCHITEKTONICZNO-UŻYTKOWYMI ZAMKU KRUSZWICKIEGO. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 62 (lis. 2021), 375–397. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.16.