[1]
Karczewska, J. i Karczewski, D. 2021. NADGOPLAŃSKI GRÓD SZARLEJ I JEGO WŁAŚCICIELE W ŚREDNIOWIECZU. Slavia Antiqua. Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim. 62 (lis. 2021), 399–412. DOI:https://doi.org/10.14746/sa.2021.62.17.